Gói dịch vụ Vệ sinh bộ máy (áp dụng cho cả hàng được bán ra từ Bảo Long PC hoặc không phải do Bảo Long PC bán ra)

-Vệ sinh cơ bản (thổi bụi, tra lại kem tản nhiệt cho CPU): phí 90.000đ/ lần

-Vệ sinh chi tiết (thổi bụi, vệ sinh chi tiết từng linh kiệt, tra lại kem tản nhiệt cho CPU): phí 200.000đ/ lần

-Gói vệ sinh nâng cao bao gồm Vệ sinh chi tiết + Setup lại hệ điều hành cơ bản (không bao gồm phần mềm): 290.000đ/ lần

Gói dịch vụ Kiểm tra linh kiện bên trong bộ máy

Đối với trường hợp quý khách đang có máy sử dụng nhưng gặp sự cố, lỗi và mang máy đến để kiểm tra nhưng không phải mua từ Bảo Long PC thì sẽ áp dụng chính sách như sau:

-Sau khi kiểm tra nếu quý khách muốn mua linh kiện để thay thế tại Bảo Long PC thì sẽ được "miễn phí phí kiểm tra"

-Nếu sau khi kiểm tra mà quý khách không mua linh kiện tại Bảo Long PC để thay thế thì phí kiểm tra áp dụng là 200.000đ/ lần

***** Trường hợp quý khách chỉ cần setup lại hệ điều hành cơ bản (chưa bao gồm phần mềm sử dụng), chia ổ đĩa...  thì phí Setup là 150.000đ/ lần